Sortides laborals

Sortides laborals del grau en Història Aqueologia i arts cristianes:

El nostre grau al ser molt polifacètic t'obre les portes a molts camps laborals:

 • Docència en ensenyament secundari

 • Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia

 • Institucions i empreses de serveis culturals i turístics

 • Arxius i biblioteques

 • Documentació històrica

 • Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials: Comuniació,

 • Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades

 • Elaboració i supervisió de materials de contingut històric, arqueològic i artístic en webs, aplicacions i revistes.

 • Difusió del patrimoni artístic i cultural: Interpretació, gestió turística, programes didàctics

 • Ensenyament universitari i recerca

 • Editorials: gestió de col·leccions i divulgació

 • Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.