Patrimoni Musical Litúrgic

Màster en Patrimoni Musical Litúrgic

Curs 2017-2018

  

Descripció:

El màster en Patrimoni Musical Litúrgic està estructurat en dos anys acadèmics (Any A i ANy B), amb una càrrega total de 120 ECTS (60+60). La inscripció es podrà fer per un any complet o un més mòduls.

Destinataris:

Estudiants de grau de Pedagogia musicla, Musicologia, Història de l'Art i Història, Arqueologia i Arts Cristianes, músics professionals o en procés de formació; gestors musicals, artístics o de patrimoni litúrgic; teòlegs, liturgistes, responsables de música litúrgica o persones interessades per la litúrgia en les seves dimensions històriques, musicològiques, analítiques i teològiques, i que desitgin obtenir competències professionals en el coneixement i l'execució de la música sacra.

Requisits d'accés:

 

Coneixements de llenguatge musical i, eventualment, de formes musicals litúrgiques. Poden accedir al Màster els alumnes que posseeixin un gran universitari. Caldrà presentar el currículum vitae i mantenir una entrevista amb el director.

      

Informació Bàsica:

 • Creditatge: 120 ECTS (60+60)
 • Preinscripció: Del 15 al 30 de juny de 2017
 • Matriculació: De l'1 de juliol al 30 de setembre de 2017
 • Preu matrícula: 2.900€ (Any acadèmic complet, 60ECTS) | Mòdul 6 ECTS: 400€ | Mòdul 3 ECTS: 200€
 • Horaris: Dimarts i dimecres (Matí i tarda), del 4 d'octubre de 2017 al 16 de maig de 2018.
 • Lloc: A la seu de la Facultat (C/ Diputació 231 de Barcelona)
   

Informació i matrícula per al curs 2017-2018

Matrícula oberta: del 3 de Juliol al 8 de setembre de 2017

 

 1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar-se a la secretaria de la Facultat amb els següents documents
 • La sol·licitud d’ingrés [podeu baixar-lo aquí]
 • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
 • Fotocòpia DNI
 • Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (cal portar els documents originals).
 • Alumnes extraordinaris: certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals) 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats d'altres cursos

Només es podran matricular online entre el 3 de Juliol i el 8 de setembre del 2017a través de l'àrea reservada