Diploma Música Sacra

Informació bàsica:

El Diploma de Música Sacra és un títol propi de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, organitzat per la Facultat Antoni Gaudí en col·laboració amb l'Abadia de Montserrat.

Destinataris:

S’adreça a persones amb coneixements musicals previs, interessades a iniciar-se en l’acompanyament musical de la litúrgia o a aquelles que han desenvolupat durant anys aquesta tasca, preferentment a l’orgue, i volen consolidar la seva formació, aprofundir els seus coneixements tècnics i interpretatius o adquirir i aprofundir coneixements en disciplines estretament relacionades amb la pràctica musical litúrgica, com són la teologia, el cant gregorià, la direcció coral i la litúrgia pròpiament dita. També va adreçat a aquelles persones interessades en la direcció de cants o en altres àmbits de la litúrgia musical.

 

Inscripció:

Crèdits: 40 ETCS

Durada: 2 anys. El Diploma de Música Sacra consta de dos anys amb les assignatures distrubuïdes entre els dos cursos. Tot i així, són dos cursos independents, de tal manera que es pot cursar l'Any II sense haver cursat primer l'Any I. Els dos cursos es repeteixen cíclicament, un curs un any i el següent, un altre, per tant, l'alumne començarà per l'Any I o el II segons el moment en què es matriculi. Enguany, el curs 2017-2018, es cursa l'Any II.

Any II: 14 dissabtes del 07/10/2017 al 03/02/2018 i 14 dissabtes de l'17/02/2018 al 02/06/2018 

Any I: 30 dissabtes del curs 2018-2019. 

Horari: Dissabtes de 9.30 a 14.00h

9.30 - 11:00h: orgue

11.30 - 14.00h matèries

Preu: 1.400 € (700€ per any)

Requisits:

- Estudis de Batxillerat (no es necessiten les PAU)

- Títol professional de Conservatori, o superior del Liceu o l'ESMUC

- En cas de no posseir cap titulació es farà una prova de nivell 

Inscripcions i més informació:  

docencia.antonigaudi@edusantpacia.cat ,

Tel: 93 453 49 25

 

Matèries:

BLOC I.- Bloc Música sacra: Salmòdia i modes i Història del Cant Gregorià

BLOC II.- Bloc teològico-bíblic: Litúrgia i Cant, Temps i Any Litúrgic, Els llibres litúrgics, i Els Sagraments.

BLOC III.- Bloc Direcció coral: Cant del poble, Polifonia, Gregorià i Instrumentació.

BLOC IV.- Orgue: Dos nivells: inicial i avançat.

  

Any II: Curs 2017-2018 (20 ECTS)

PRIMER SEMESTRE: del 7 d’octubre de 2017 al 27 de gener de 2018 (14 sessions)

BLOC II: TEOLÒGICO-BÍBLIC

 • DMSB203 Sagraments i Llibres litúrgics: I. Sagraments.
  • Prof. Jaume González
  • Dissabte, dies: 7, 14 , 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre - D'11.30 a 14.00h  (2 ECTS);
 • DMSB204 Sagraments i Llibres litúrgics: II. Llibres litúrgics.
  • Prof. Joan Obach
  • Dissabte, dies: 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre - D'11.30 a 14.00h (1,5 ECTS);

BLOC III: DIRECCIÓ CORAL

 • DMSB301 Teoria i pràctica de Direcció.
  • Profs. Glòria Coma i Buia Reixach
  • Dissabte, dies: 9 i 16 de desembre, 13, 20 i 27 de gener – D’11.30 a 14.00h (2 ECTS)                           

BLOC IV: ORGUE

 • DMSB412 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (1-2): Nivell inicial.
  • Prof. Lorién Santana
  • Dissabte, dies: 7, 14, 21 i 28 d’octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre, 2, 9 i 16 de desembre, 13, 20 i 27 de gener – De 9.30 a 11.00h (assignatura anual) (10 ECTS)
 • DMSB422 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (2-2): Nivell avançat
  • Prof. Eudald Dantí
  • Dissabte, dies: 7, 14, 21 i 28 d’octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre, 2, 9 i 16 de desembre, 13, 20 i 27 de gener – De 9.30 a 11.00h (assignatura anual) (10 ECTS)

SEGON SEMESTRE: del 17 de febrer al 2 de juny de 2018 (14 dissabtes)

BLOC III: DIRECCIÓ CORAL

 • DMSB302 Polifonia.
  • Prof. Llorenç Castelló
  • Dissabte, dies: 17 i 24 de febrer, 3 i 10 de març - D'11.30 a 14.00h (1,5 ECTS)
 • DMSB303 Teoria i pràctica del Cant Gregorià III.
  • Profs. Joaquim Garrigosa i Ramon Vilar
  • Dissabte, dies: 24 de març, 14, 21 i 28 d’abril - D'11.30 a 14.00h  (1,5 ECTS)
 • DMSB304 Teoria i pràctica de l’Acompanyament.
  • Prof. Joaquim Miranda
  • Dissabte, dies: 12, 19 i 26 de maig i 2 de juny - D'11.30 a 14.00h (1,5 ECTS)                                                                                                                                      

BLOC IV: ORGUE

 • DMSB412 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (I-2): Nivell inicial.
  • Prof. Lorién Santana
  • Dissabte, dies: 17 i 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març, 14, 21 i 28 d’abril, 5, 12, 19 i 26 de maig i 2 de juny – De 9.30 a 11.00h (assignatura anual) (10 ECTS)
 • DMSB422 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-2): Nivell avançat.
  • Prof. Eudald Dantí
  • Dissabte, dies: 17 i 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març, 14, 21 i 28 d’abril, 5, 12, 19 i 26 de maig i 2 de juny – De 9.30 a 11.00h (assignatura anual) (10 ECTS)

SEMINARIS

 • DMSSE02 La Música Sacra en el context centre europeu.
  • Prof. Jordi Casals
  • Dissabte, 17 de març de 2018 – D’11.30 a 14.00h 
 • DMSSE03 Orgueneria.
  • Prof. Ramon Oranias
  • Dissabte, 5 de maig de 2018 – D’11.30 a 14.00h

 

DESCARREGAR PROGRAMA: ANY II 

 
Horari de classes:

Dissabtes al matí, de 9.30 a 14.00h 

 • Sessions d’orgue: de 9.30 a 11.00h
 • Altres assignatures: d’11.30 a 14.00h

Lloc on s’impartiran les classes:

Sessions d’orgue:

 • Nivell Inicial – Prof. Lorién Santana: Església de Sant Josep Oriol (Villarroel, 83)
 • Nivell avançat – Prof. Eudald Dantí: Església de la Concepció (Aragó, 299)

Altres assignatures - Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231 – Aula 1-B).

 • Els dies 14 d’octubre, 9 de desembre i 28 d’abril l’edifici del Seminari estarà tancat i les classes s’impartiran a la Basílica de Sant Josep Oriol (Villarroel, 83).