Diploma Música Sacra

Informació bàsica i inscripció:

Crèdits: 40 ETCS

Durada: 2 anys

Any 1:  15 dissabtes del 1/10/2016 al 28/1/2017 i 15 dissabtes del 11/2/2017 al 3/6/2017

Any 2: 14 dissabtes del 7/10/2017 al 3/2/2018 i 14 dissabtes del 17/2/2018 al 2/6/2018

 

Horari: Dissabtes de 9:30 a 14:00

9:30 - 11:00: 1 sessió d'orgue

11:30 - 14:00 3 Classes

Preu: 1.400 € (700€ per any)

Requisits:

- Estudis de Batxiller (no cal la PAU)

- Títol professional de Conservatori (o superior del Liceu, o del ESMUC)

- En cas de no posseir cap titulació es farà una prova de nivell 

Inscripcions i més informació:  

secraux.antonigaudi@edusantpacia.cat ,

Tel: 93 453 49 25 (Sra. Mònica Suárez).

 

Distribució de les matèries:

BLOC I : Bloc Cant Gregorià: Salmòdia i modes i Història del Cant Gregorià

BLOC II : Bloc teològico-bíblic: Litúrgia i Cant, Temps i Any Litúrgic, Els llibres litúrgics; i Els Sagraments.

BLOC III : Bloc Direcció coral: Cant del poble, Polifonia, Gregorià i Instrumentació.

BLOC IV : Orgue: Dos nivells: inicial i avançat.