Diploma de Música Sacra

Informació bàsica:

Títol propi de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, organitzat per la Facultat Antoni Gaudí en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat.

El Diploma  de Música Sacra és un curs de dos anys que aprofundeix en els coneixements tècnics i interpretatius de la música litúrgica. L’objectiu del Diploma és que l’alumnat adquireixi i aprofundeixi en els coneixements de disciplines estretament relacionades amb la pràctica musical litúrgica, com són la teologia, el cant gregorià, la direcció coral i la litúrgia en sí mateixa.

 

Destinataris:

Els destinataris del programa són tant persones amb coneixements musicals previs, interessades a iniciar-se en l’acompanyament musical de la litúrgia, com persones que han desenvolupat durant anys aquesta tasca, preferentment a l’orgue però també en la direcció de cants o en altres àmbits de la litúrgia musical.

El Diploma de Música Sacra està obert a tots els nivells de coneixement. Les persones que tinguin estudis de secundària o equivalents podran obtenir la corresponent titulació acadèmica. A més de les assignatures de grup, es fa un seguiment personalitzat de l’alumne en les classes individuals de la litúrgia organística i d’orgue (tècnic i repertori).

Aquest curs és reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat d’ensenyament no universitari (Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, Disposició addicional).

 

Inscripció:

Crèdits: 25 ETCS

Durada: 2 anys. El Diploma de Música Sacra consta de dos anys amb les assignatures distrubuïdes entre els dos cursos. Tot i així, són dos cursos independents, de tal manera que es pot cursar l'Any II sense haver cursat primer l'Any I. Els dos cursos es repeteixen cíclicament, un curs un any i el següent, un altre, per tant, l'alumne començarà per l'Any I o el II segons el moment en què es matriculi. 

Any I: 30 dissabtes del curs 2021-2022

Any II: 30 dissabtes del curs 2022-2023


Horari: Dissabtes de 9:30 a 13:45 h

 • Sessions d'orgue: de 9,30 a 11,00 h
 • Altres assignatures: d'11:30h a 13,45 h

Preu: 1.400 € (700 € per any)

Requisits:

- Estudis de Batxillerat (no es necessiten les PAU)

- Títol professional de Conservatori o superior (Liceu o l'ESMUC)

- En cas de no tenir cap titulació es farà una prova de nivell 

Coordinació del curs: Prof. Eudald Dantí

Més informació: secretaria.academica@edusantpacia.cat o 93 453 49 25 

Matrícula: Secretaria

 

DÍPTIC INFORMATIU

Aulari:

 • Sessions d’orgue:

  • Nivell Inicial – Prof. Lórien Santana: Església de la Concepció (Carrer d'Aragó, 299)
  • Nivell avançat – Prof. Eudald Dantí: 
   • 1r semestre: Església dels Sants Màrtirs Just i Pastor (Pl. de Sant Just, 6)
   • 2n semestre: Església de Sant Josep Oriol (Carrer de Villarroel, 83)
 • Altres assignatures: Seu de la Facultat Antoni Gaudí (Diputació, 231 – Aula 2). Excepte la sessió del dia 8 de gener que tindrà lloc a l'Església de Sant Josep Oriol. 

 

Programació:

Curs 2021-2022  – Any I

PRIMER SEMESTRE (del 2 d’octubre de 2021 al 29 de gener de 2022)

 

BLOC I: MÚSICA SACRA (1,5 ECTS)

DMSB10 Teoria i pràctica del Cant Gregorià I.-

 • Prof. Ramon Vilar
 • Dissabtes 2, 16 i 23 d’octubre, 6, 13 de novembre – D’11,30 a 13,45 h

DMSB103 Teoria i pràctica del Cant Gregorià II.-

 • Prof. Ramon Vilar
 • Dissabtes 20 i 27 de novembre, 11 i 18 de desembre – D’11,30 a 13,45 h

 

BLOC II: TEOLÒGICO-BÍBLIC (1 ECTS)

DMSB201 Litúrgia i Cant.-

 • Prof. Joan Baburés
 • Dissabtes 8, 15, 22 i 29 de gener – D’11,30 a 13,45 h

 

BLOC IV: ORGUE (2,5 ECTS)

DMSB411 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (I-1): Nivell inicial.- [assignatura anual]

 • Prof. Lorién Santana
 • Dissabtes 2, 16 i 23 d’octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre, 11 i 18 de desembre, 8, 15, 22 i 29 de gener – De 9,30 a 11,00 h

DMSB421 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-1): Nivell avançat.- [assignatura anual]

 • Prof. Eudald Dantí
 • Dissabtes 2, 16 i 23 d’octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre, 11 i 18 de desembre, 8, 15, 22 i 29 de gener  – De 9,30 a 11,00 h

 

SEGON SEMESTRE (del 12 de febrer al 28 de maig de 2022)

BLOC I: MÚSICA SACRA (1,5 ECTS)

DMSB102 Història de la Música Sacra I.-

 • Prof. Joaquim Garrigosa
 • Dissabtes 12, 19 i 26 de febrer, 5 i 12 de març – D’11,30 a 13,45 h

DMSB104 Història de la Música Sacra II.-

 • Prof. Joaquim Garrigosa
 • Dissabtes 19 i 26 de març, 2 i 23 d’abril – D’11,30 a 13,45 h (la sessió del 9 d’abril es farà a la Parròquia de la Concepció)

 

BLOC II: TEOLÒGICO-BÍBLIC (1 ECTS)

DMSB202 Temps i Any Litúrgic.-

 • Prof. Émile Mefoude
 • Dissabtes 30 d’abril, 7, 14 i 21 de maig – D’11,30 a 13,45 h

 

BLOC IV: ORGUE (2,5 ECTS)

DMSB411 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica

organística i repertori litúrgic (I-1): Nivell inicial.- [assignatura anual]

 • Prof. Lorién Santana
 • Dissabtes 12, 19 i 26 de febrer, 5, 12, 19 i 26 de març, 2, 23 i 30 d’abril, 7, 14, 21 i 28 de maig – De 9,30 a 11,00 h

DMSB421 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-1): Nivell avançat.- [assignatura anual]

 • Prof. Eudald Dantí
 • Dissabtes 12, 19 i 26 de febrer, 5, 12, 19 i 26 de març, 2, 23 i 30 d’abril, 7, 14, 21 i 28 de maig – De 9,30 a 11,00 h

 

SEMINARI

DMSSE01 La Música Sacra en el context romà.-

 • Prof. Mons. Valentí Miserachs
 • Dissabte 11 de juny – D’11,30 a 13,45 h

 

TREBALL DE SÍNTESI ANY I (2,5 ECTS)

 

Curs 2022-2023 – Any II

PRIMER SEMESTRE [14 sessions]

BLOC II: TEOLÒGICO-BÍBLIC (1,5 ETS)

DMSB203 Sagraments i Llibres litúrgics: I. Sagraments.-

 • Prof. Sergi Sicília

DMSB204 Sagraments i Llibres litúrgics: II. Llibres litúrgics.-

 • Prof. Sergi Sicília

 

BLOC III: DIRECCIÓ CORAL (1 ECTS)

DMSB301 Teoria i pràctica de Direcció.-

 • Prof. Glòria Coma

 

BLOC IV: ORGUE (2,5 ECTS)

DMSB412 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (I-2): Nivell inicial.- [assignatura anual]

 • Prof. Lorién Santana

DMSB422 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-2): Nivell avançat.- [assignatura anual]

 • Prof. Eudald Dantí

 

SEGON SEMESTRE [14 sessions]

BLOC III: DIRECCIÓ CORAL (2,5 ECTS)

DMSB302 Polifonia.-

 • Prof. Llorenç Castelló

DMSB303 Teoria i pràctica del Cant Gregorià III.-

 • Profs. Joaquim Garrigosa i Ramon Vilar

DMSB304 Teoria i pràctica de l’Acompanyament.-

 • Prof. Joaquim Miranda

 

BLOC IV: ORGUE (2,5 ECTS)

DMSB412 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (I-2): Nivell inicial.- [assignatura anual]

 • Prof. Lorién Santana

DMSB422 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-2): Nivell avançat.- [assignatura anual]

 • Prof. Eudald Dantí

 

SEMINARIS

DMSSE02 La Música Sacra en el context centre europeu.-

 • Prof. Jordi Casals

DMSSE03 Orgueneria.-

 • Prof. Ramon Oranias

 

TREBALL DE SÍNTESI ANY II (2,5 ECTS)