Diploma de Música Sacra

Informació bàsica:

Títol propi de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, organitzat per la Facultat Antoni Gaudí en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat.

El Diploma de Música Sacra és un curs de dos anys que aprofundeix en els coneixements tècnics i interpretatius de la música litúrgica. L’objectiu del Diploma és que l’alumnat adquireixi i aprofundeixi en els coneixements de disciplines estretament relacionades amb la pràctica musical litúrgica, com són la teologia, el cant gregorià, la direcció coral i la litúrgia en sí mateixa.

 

Destinataris:

Els destinataris del programa són tant persones amb coneixements musicals previs, interessades a iniciar-se en l’acompanyament musical de la litúrgia, com persones que han desenvolupat durant anys aquesta tasca, preferentment a l’orgue però també en la direcció de cants o en altres àmbits de la litúrgia musical.

El Diploma de Música Sacra està obert a tots els nivells de coneixement. Les persones que tinguin estudis de secundària o equivalents podran obtenir la corresponent titulació acadèmica. A més de les assignatures de grup, es fa un seguiment personalitzat de l’alumne en les classes individuals de la litúrgia organística i d’orgue (tècnic i repertori).

Aquest curs és reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat d’ensenyament no universitari (Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, Disposició addicional).

 

Inscripció:

Crèdits: 25 ETCS

Durada: 2 anys. El Diploma de Música Sacra consta de dos anys amb les assignatures distrubuïdes entre els dos cursos. Tot i així, són dos cursos independents, de tal manera que es pot cursar l'Any II sense haver cursat primer l'Any I. Els dos cursos es repeteixen cíclicament, un curs un any i el següent, un altre, per tant, l'alumne començarà per l'Any I o el II segons el moment en què es matriculi. 

Any II: 30 dissabtes del curs 2022-2023

Any I30 dissabtes del curs 2023-2024


Horari: Dissabtes de 9,30 a 13,45 h

 • Sessions d'orgue: de 9,30 a 11,00 h
 • Altres assignatures: d'11,30h a 13,45 h

Preu: 1.400 € (700 € per any)

Requisits d'admissió:

 • Estudis de Batxillerat (no calen les PAU)
 • Títol professional de Conservatori o superior (Liceu o l'ESMUC)
 • En cas de no tenir cap titulació es farà una prova de nivell 

Coordinació del curs: Prof. Eudald Dantí

Més informació: secretaria.antonigaudi@edusantpacia.cat o 93 453 49 25 

Matrícula: Secretaria

 

DÍPTIC INFORMATIU

Aulari:

 • Sessions d’orgue:

  • Nivell Inicial – Prof. Lórien Santana: Església de la Concepció (Carrer d'Aragó, 299)
  • Nivell avançat – Prof. Eudald Dantí: 
   • 1r semestre: Església dels Sants Màrtirs Just i Pastor (Pl. de Sant Just, 6)
   • 2n semestre: Església de Sant Josep Oriol (Carrer de Villarroel, 83)
 • Altres assignatures: Seu de la Facultat Antoni Gaudí (Diputació, 231 – Aula 2). 

 

Programació:

Curs 2022-2023 – Any II

PRIMER SEMESTRE [14 sessions]

BLOC II: TEOLÒGICO-BÍBLIC (1,5 ETS)

DMSB203 Sagraments i Llibres litúrgics: I. Sagraments.-

 • Prof. Sergi Sicília
 • Dissabtes: 1, 8, 15 i 22 d’octubre – D’11,30 a 14,00 h

DMSB204 Sagraments i Llibres litúrgics: II. Llibres litúrgics.-

 • Prof. Sergi Sicília
 • Dissabtes:  29 d’octubre, 5, 12 i 19 de novembre – D’11,30 a 14,00 h

 

BLOC III: DIRECCIÓ CORAL (1 ECTS)

DMSB301 Teoria i pràctica de Direcció.

 • Prof. Glòria Coma
 • Dissabtes: 26 de novembre, 3 i 17 de desembre, 14, 21 i 28 de gener – D’11,30 a 14,00 h

 

BLOC IV: ORGUE (2,5 ECTS)

DMSB412 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (I-2): Nivell inicial.- [assignatura anual]

 • Prof. Lorién Santana
 • Dissabtes: 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre, 3 i 17 de desembre, 14, 21 i 28 de gener – De 9,30 a 11,00 h

DMSB422 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-2): Nivell avançat.- [assignatura anual]

 • Prof. Eudald Dantí
 • Dissabtes: 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre, 3 i 17 de desembre, 14, 21 i 28 de gener – De 9,30 a 11,00 h

 

SEGON SEMESTRE [14 sessions]

BLOC III: DIRECCIÓ CORAL (2,5 ECTS)

DMSB302 Polifonia.

 • Prof. Llorenç Castelló
 • Dissabtes: 11, 18 i 25 de febrer i 4 de març – D’11,30 a 14,00 h

DMSB303 Teoria i pràctica del Cant Gregorià III.

 • Profs. Joaquim Garrigosa i Ramon Vilar
 • Dissabtes: 11, 18 i 25 de març i 1 d’abril – D’11,30 a 14,00 h

DMSB304 Teoria i pràctica de l’Acompanyament.

 • Prof. Joaquim Miranda
 • Dissabtes: 22 i 29 d’abril, 6 i 13 de maig – D’11,30 a 14,00 h

 

BLOC IV: ORGUE (2,5 ECTS)

DMSB412 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (I-2): Nivell inicial.- [assignatura anual]

 • Prof. Lorién Santana
 • Dissabtes: 11, 18 i 25 de febrer, 4, 11, 18 i 25 de març, 1, 22 i 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig – De 9,30 a 11,00 h

DMSB422 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-2): Nivell avançat.- [assignatura anual]

 • Prof. Eudald Dantí
 • Dissabtes: 11, 18 i 25 de febrer, 4, 11, 18 i 25 de març, 1, 22 i 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig – De 9,30 a 11,00 h

 

SEMINARIS

DMSSE02 La Música Sacra en el context centre europeu.

 • Prof. Jordi Casals
 • Dissabte: 20 de maig – D’11,30 a 14,00 h

DMSSE03 Orgueneria.

 • Prof. Ramon Oranias
 • Dissabte: 27 de maig – D’11,30 a 14,00 h

 

TREBALL DE SÍNTESI ANY II (2,5 ECTS)

 

Any I – Curs 2023-2024  

PRIMER SEMESTRE [14 sessions]

BLOC I: MÚSICA SACRA (1,5 ECTS)

DMSB10 Teoria i pràctica del Cant Gregorià I.- Prof. Ramon Vilar

DMSB103 Teoria i pràctica del Cant Gregorià II.- Prof. Ramon Vilar

 

BLOC II: TEOLÒGICO-BÍBLIC (1 ECTS)

DMSB201 Litúrgia i Cant.- Prof. Joan Baburés

​ 

BLOC IV: ORGUE (2,5 ECTS)

DMSB411 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (I-1): Nivell inicial.- [assignatura anual] - Prof. Lorién Santana

DMSB421 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-1): Nivell avançat.- [assignatura anual] - Prof. Eudald Dantí

 

SEGON SEMESTRE [14 sessions]

BLOC I: MÚSICA SACRA (1,5 ECTS)

DMSB102 Història de la Música Sacra I.- Prof. Joaquim Garrigosa

DMSB104 Història de la Música Sacra II.- Prof. Joaquim Garrigosa

​ 

BLOC II: TEOLÒGICO-BÍBLIC (1 ECTS)

DMSB202 Temps i Any Litúrgic.- Prof. Émile Mefoude

​ 

BLOC IV: ORGUE (2,5 ECTS)

DMSB411 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (I-1): Nivell inicial.- [assignatura anual] - Prof. Lorién Santana

DMSB421 Improvisació, acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic (II-1): Nivell avançat.- [assignatura anual] - Prof. Eudald Dantí

​ 

SEMINARI

DMSSE01 La Música Sacra en el context romà.- Prof. Mons. Valentí Miserachs

TREBALL DE SÍNTESI ANY I (2,5 ECTS)