Sortides laborals

Sortides laborals del grau en Història, Aqueologia i Arts cristianes:

El nostre grau està pensat per obrir les portes a molts camps laborals:

 • Docència en l'Educació Secundària.

 • Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia.

 • Institucions i empreses de serveis culturals i turístics.

 • Arxius i biblioteques.

 • Documentació històrica.

 • Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials.

 • Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades.

 • Elaboració i supervisió de materials de contingut històric, arqueològic i artístic en webs, aplicacions i revistes.

 • Gestió i protecció del patrimoni artístic i cultural: interpretació, gestió turística, programes didàctics, serveis institucionals, etc.

 • Ensenyament universitari i de recerca.

 • Editorials: gestió de col·leccions i divulgació.