Agenda

Prova de Llengua moderna

6 de maig de 2021

Prova obligatòria per als alumnes de Primer cicle i per als alumnes de Segon cicle, llevat que s’acrediti haver superat la prova de Llengua moderna a les P.A.U. o tenir el nivell B-1 de coneixement d’una llengua estrangera per una Escola oficial d’Idiomes.

En l’examen escrit que durarà un màxim de dues hores, es podrà fer servir el diccionari. Hi haurà una verificació oral, posterior a l’examen, per part del professor.

L'examen escrit es durà a terme el dia 6 de maig, a les 15 h, a l'Aula 7

 

INSCRIPCIONS PER A LA PROVA:

Del 6 al 30 d’abril de 2021, a la Secretaria de l’Ateneu:

Tel. 93 453 49 25 – docencia@edusantpacia.cat
 

 

Tota la informació de la convocatòria