Àrea reservada

L’Àrea Reservada és un espai del web de la Facultat Antoni Gaudí (www.facultatantonigaudi.cat) per a ús exclusiu d’alumnes i professors de la Facultat. Les funcions que s’hi poden realitzar són les següents: 

Alumnes :

  • Actualitzar les dades personals
  • Consultar el propi expedient acadèmic.
  • Obtenir una relació de notes.
  • Fer la matrícula dels estudis que es volen cursar, dins del Període de matriculació establert per Secretaria.

Professors :

  • Obtenir llistats dels alumnes matriculats en les assignatures que imparteixen.
  • Introduir les qualificacions dels alumnes, dins del termini fixat per Secretaria en cada convocatòria d’exàmens.

L’accés a l’Àrea Reservada és obert les 24 hores del dia.

Per accedir a l’ÀREA RESERVADA són imprescindibles les dades d’USUARI i PASSWORD, les quals s’han de sol·licitar prèviament a Secretaria de la Facultat (docencia@edusantpacia.cat)

Accés directe: http://areareservada.facultatantonigaudi.cat/index.php

 

PER SOLICITAR DADES D'USUARI I PASSWORD:

Aumnes nous: Persones que no han estat mai matriculades. Els alumnes nous heu d'omplir el següent formulari i prémer el botó "Enviar". Quan les dades hagin estat validades per Secretaria, rebreu per correu electrònic el nom d'usuari i el password que us donaran l'accés a l'ÀREA RESERVADA. 

Alumnes antics: Són aquells que han estat matriculats anteriorment però que no disposen de les dades d'usuari i password per accedir a l’ÀREA RESERVADA. Per a obtenir-les heu d'omplir el següent 
formulari i prémer el botó "Enviar". Deprés que les vostres dades hagin estat validades per Secretaria, rebreu per correu electrònic el nom d'usuari i el password que us donaran l'accés. 

Professors que no disposin de dades d'accés: Els professors que no disposin de claus d'accés a l'Àrea Reservada poden demanar-les directament a Secretaria.