Preinscripció i matrícula

■ Matriculació

0.- Preinscripció

La preinscripció del curs 2022/2023 estarà oberta del 7 de juny al 4 de juliol de 2022. Descarrega el full de preinscripció, omple'l i envia'l a secretaria.academica@edusantpacia.cat

1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Els alumnes de nou ingrés podran formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat a partir de l'11 de juliol de 2022. En el moment de la inscripció, els alumnes de nou ingrés hauran de presentar per via telemàtica la documentació següent:

  • La sol·licitud d’ingrés [descarregar-la aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (cal portar els documents originals).
  • Alumnes extraordinaris: certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals). 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats d'altres cursos 

A partir de l'11 de juliol de 2022 a través de l'Àrea reservada. Per a més informació, contacteu amb Secretaria:

  • secretaria.antonigaudi@edusantpacia.cat 
  • Tel. (34) 93 453 49 25
 
 
 

■ Tipus d'alumnes

Segons els Estatuts de la Facultat, hi ha tres categories d’alumnes:

  • ORDINARIS: Els alumnes ordinaris es preparen per l'obtenció d'un títol de Grau. Els requisits són haver aprovat les PAU o altres estudis que possibilitin l’accés a la Universitat. Aquests alumnes hauran de cursar totes les assignatures.*
  • EXTRAORDINARIS: Els alumnes extraordinaris no es preparen per a l’obtenció del títol de Grau, i per tant, podran cursar totes les assignatures o bé només algunes, i rebran la certificació dels exàmens que realitzin.
  • OIENTS: Els alumnes oients es poden matricular a les assignatures que vulguin, però ense passar les proves d’avaluació ni obtenir cap títol.

 

* Els majors de 25 anys que no tinguin la titulació exigida per a ingressar en els centres superiors civils, podran accedir a la FHEAG mitjançant la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. Els majors de 40 i de 45 anys que no tinguin la titulació exigida, podran ingressar a la Facultat mitjançant les Proves d’Accés especifiques.