Departaments

Departaments 

Història de l’Església

Cap de Departament:
Dr. Ramon Corts
 
Membres:
Dr. David Abadias
Dr. Joaquim Blas
Dra. Roser Puig
Dr. Valentí Serra de Manresa, O.F.M. Cap.
Dtnd. Alexis Serrano
Dr. Lluc Torcal, O. Cist.
Dr. Albert Viciano
  

Arqueologia i Arts cristianes

Cap de Departament:
Dra. Julia Beltrán de Heredia
Membres:
Dr. Robert Baró 
Dr. Jordi Carcasó
Llic. Daniel Font
Dra. Maria Garganté
Dra. Cristina Godoy
Dr. Sergi Grau
Dra. Rosa Ribas
Dr. Mateu Riera
Dr. Marc Sureda