El professorat

La Facultat Antoni Gaudí compta amb un grup de professors estables, que són els responsables d’articular orgànicament la docència dels estudis que s’ofereixen a la Facultat, així com de garantir la interlocució permanent entre aquesta i els estudiants,
possibilitant un seguiment continu del progrés de cada alumne.

La Facultat disposa també d’un grup molt extens de professors no estables, especialistes de primer ordre en camps molt específics de la història, arqueologia i arts cristianes. Són docents que pertanyen a altres universitats o institucions i col·laboren
també amb la nostra Facultat. Els professors no estables imparteixen classes a la Gaudí segons les necessitats de cada projecte d'estudis.

 

PROFESSORS ESTABLES

Són aquells professors que exerceixen la docència de manera permanent (estable). En funció de l’àmbit on han desenvolupat els seus estudis, els professors estables s’anomenen ordinaris (el seu doctorat ha estat conferit per la Santa Seu) o extraordinaris (encara no són doctors o el seu doctorat està conferit per una universitat civil).

 

ESTABLES ORDINARIS

Dr. David Abadias

Dr. Joaquim Blas

Dr. Ramon Corts

Dr. Lluc Torcal, O. Cist.

Dra. Rosa Ribas

Dr. Albert Viciano

 

ESTABLES EXTRAORDINARIS

Dr. Robert Baró

Dra. Julia Beltrán de Heredia

Dr. Jordi Carcasó

Dra. Cristina Godoy

Dra. Maria Garganté

Dra. Roser Puig

Dr. Valentí Serra de Manresa, O.F.M.

 

PROFESSORS NO ESTABLES

Són aquells professors que han rebut de la Facultat l’encàrrec de docència per un període de temps determinat, no definitiu. És divideixen en Encarregats de curs i Invitats d’altres centres.

Consulta la llista de professors no estables.