Història de l'Església

Màster en Història i Patrimoni Cultural de l'Església: Història de l'Església

(en conveni amb la Universitat Ramon Llull – Facultat de Filosofia)

 

 • El Màster en Història i Patrimoni Cultural  de l'Església ofreiex tres itineraris diferenciats. Un d'ells és l'especialització en Història de l’Església es proposa estudiar i avaluar en el seu esdevenir històric el camí i la vida de l’Església, tenint en compte el patrimoni artístic de la tradició cristiana.
 • L‘objectiu del màster és formar futurs docents i especialistes en Història de l’Església, seguint els mètodes vàlids per a l’estudi rigorós de la veritat històrica.
 • Els destinataris són els alumnes que vulguin obtenir un màster especialitzat per a exercir la docència en centres d’educació superior i universitats, per a la investigació científica de la història o per esdevenir responsables d’institucions culturals, eclesiàstiques i civils.

 

Informació Bàsica

 • Creditatge: 120 ECTS
 • Durada: dos anys
 • Horaris: de dimarts a dijous de 18.00 a 21.15h
 • Preu: 1.953 €
 • Accés:
  • Títol de màster oficial: Grau en Història, Arqueologia i Arts cristianes.
  • Títol de màster propi de la URL: des d’un grau o llicenciatura de lletres o humanitats.
 • Lloc: Facultat Antoni Gaudí 
 • Matrícula: fins el 28 de setembre presencialment a la Secretaria de la Facultat, o online a través de l'Àrea reservada. 
 • Informació: comunicacio@facultatantonigaudi.cat o Secretaria.

 

Descarrega els horaris del curs 2018-2019

 

Programa (curs 2018-2019)

Primer semestre (del 12 de setembre de 2018 al 10 de gener de 2019)

Curs comú

MCCHP01 El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya, Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània romana i visigòtica (segles III-VIII) (10 ECTS)

 • Prof. Albert Viciano (coordinació i qualificació)
 • Dimarts, del 18 de setembre de 2018 al 8 de gener de 2019 – De 18.45 a 21.15 h
  • Història: Prof. Albert Viciano (FHEAG): 18 i 25 de setembre, 2 i 9 d’octubre
  • Teologia: Prof. Joquim Blas (FHEAG): 16, 23 i 30 d’octubre i 6 de novembre
  • Arqueologia: Prof. Cristina Godoy (FHEAG): 13 i 27 de novembre, Prof. Julio Román (UGR): 20 de novembre, Prof. Julia Beltrán de Heredia (MUHBA): 4 i 11 de desembre, Prof. Mateu Riera (UAB): 18 de desembre i Prof. Isabel Rodà (UAB): 8 de gener
 • Programa de l'assignatura

 

Cursos específics

MCEH002 Història de la Reforma protestant i catòlica. Segles XVI i XVII (2,5 ECTS)

 • Prof. Héctor Vall
 • Dimecres, del 12 de setembre de 2018 al 9 de gener de 2019 – De 19.45 a 20.30 h
 • Programa de l'assignatura

MCEH003 Història del monaquisme antic (2,5 ECTS)

 

Curs Propedèutic

MCPH001 Metodologia de la investigació i de l’ensenyament de la història (5 ECTS)

 • Prof. Alexandra Capdevila
 • Dimecres, del 18 de setembre de 2018 al 8 de gener de 2019 – De 18.00 a 19.30 h
 • Programa de l'assignatura

 

Seminari de tesina

MST0001 Seminari de Tesina (5 ECTS)

 • Prof. Jaume Aymar (coord.)
 • Dijous, del 13 de setmebre de 2018 al 10 de gener de 2019 - De 18.00 a 19.30 h

 

Segon semestre (del 5 de febrer al 6 de juny de 2019)

Cursos comuns

MCCHP02 L’art romànic en el context europeu (segles IX-XII) (10 ECTS)

 • Prof. Antoni Virgili (coordinació i qualificació)
 • Dimecres, del 6 de febrer al 5 de juny de 2019 – De 18.45 a 21.15 h
  • Història.-  Prof. Antoni Virgili (UAB): 6,13, 20 i 27 de febrer
  • Teologia.- Prof. Josep Torné (FHEAG): 6,13, 20; Prof. Norbert Miracle (FTC): 27 març
  • Art (Manuscrits carolingioromànics).- Prof. Matthias Tischler (FTC): 3 d'abril
  • Art.-  Prof. Pablo Abella (MCM): 10 d’abril, 8, 15 i 22 de maig
  • Art (Música – Cant gregorià).- Prof. Màrius Bernadó (UdL): 29 de maig i 5 de juny
 • Programa de l'assignatura

 

Cursos específics

MCEH001 El jansenisme i la Il·lustració catòlica (2,5 ECTS) 

 • Prof. Ramon Corts
 • Dimarts, del 5 de febrer de 2018 al 8 de gener de 2019 – De 18.00 a 18.45 h

 MCEH005 Historiografia aplicada (2,5 ECTS)

 • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny de 2019 – De 18.00 a 18.45 h De 18.00 a 18.45 h

  • Desamortitzacions.- Prof. Roser Puig i Tàrrech (FHEAG): 7 i 14 de febrer

  • Metodologia historiogràfica.- Prof. Daniel Piñol (UB): 14, 21 i 28 de març, 4 i 11 d’abril, 2, 9 i 16 de maig (més dues sessions el mes de juny, a concertar amb els alumnes, per a la recuperació de les classes de 28 de febrer i del 7 de març); Prof. a determinar: 23 i 30 de maig i 5 de juny

 • Programa de l'assignatura

MCEH006 Història del Papat (del segle XVI al segle XXI) (2,5 ECTS)

 

Cursos propedèutics

MCPH002 Lectura de manuscrits i textos (Món antic i Edat Mitjana) (2,5 ECTS)

 • Prof. Anna Gudayol
 • Dimarts, del 12 de febrer al 4 de juny de 2019 – de 18.00 a 18.45 h

MCPH003 Lectura de textos (Edat Moderna i Edat Contemporània) (2,5 ECTS)


Seminaris

MSEH001 Ciències auxiliars de l’Arxivística: Paleografia pontifícia, Sigilografia, ... (5 ECTS)

 • Prof. Josep Hernando
 • Dimarts, del 5 de febrer al 4 de juny de 2019 – De 18.45 a 20.30 h

 

MSEH002 Lleó XIII i el liberalisme (5 ECTS)

 • Prof. Miquel Coll (Pontifícia Universitat Gregoriana)
 • Curs intensiu: del 23 al 26 d’abril de 2019 (setmana de Pasqua) – De 18.00 a 21.00 h

  

TUTORIES PERSONALITZADES

 • Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny de 2019 – De 19.45 a 20.30 h

 

 

Descarrega el díptic informatiu