Assignatures i horaris

 

PRIMER ANY ACADÈMIC (CURS 2019-2020):

Primer semestre (de l’1 d’octubre de 2019 al 16 de gener de 2020)

1. Cursos generals (20 ECTS)

 • El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània Romana i visigòtica (s. III-VIII) [MCCHP01] (10 ECTS)
  • Prof. Albert Viciano (coordinació i qualificació)
  • Dimarts, de l’1 d’octubre al 14 de gener – De 18:45 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Albert Viciano (FHEAG): 1, 8, 15 i 22 d’octubre
   • Teologia.- Prof. Joaquim Blas (FHEAG): 29 d’octubre, 5, 12 i 19 de novembre
   • Arqueologia.- Prof. Cristina Godoy (FHEAG): 26 de novembre i 3 de desembre, Prof. Julia Beltrán (MUHBA): 10 i 17 de desembre, Prof. Mateu Riera (UAB): 7 de gener i Prof. Isabel Rodà (UAB): 14 de gener 
 • L'art romànic en el context europeu (s. X-XII) [MCCHP02] (10 ECTS)
  • Prof. Marc Sureda (coordinació i qualificació)
  • Dimecres, del 2 d’octubre al 15 de gener – De 18:45 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Antoni Virgili (UAB): 2, 9, 16 i 23 d’octubre
   • Teologia.- Prof. Llorenç Sagalés (FHEAG): 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre
   • Art.- Prof. Marc Sureda (FHEAG): 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de desembre
   • Art (Manuscrits carolingioromànics).- Prof. Matthias Tischler (UAB): 18 de desembre
   • Art (Música – Cant gregorià).- Prof. Màrius Bernadó (UdL): 8 i 15 de gener

 

2. Cursos monogràfics (2,5 ECTS)

 

3. Pràcticum (5 ECTS)

El Pràcticum està dividit en dues parts, una centrada en el Patrimoni Immaterial i una altra part desglossada en visites i classes realitzades en diversos Monuments i arxius eclesiàstics, principalment de la ciutat de Barcelona i rodalies.

 • Pràctiques [MPABH02] (5 ECTS)
  • Prof. Robert Baró (coord.)
  • Dijous, del 3 d’octubre al 14 de novembre – De 18:00 a 21:15 h 

TUTORIA

 • Dimarts, de l’1 d’octubre al 14 de gener – De 18:00 a 18:45 h
 • Dimecres, del 2 d’octubre al 15 de gener – De 18:00 a 18:45 h 

 

  

Segon semestre (de l’11 de febrer al 4 de juny de 2020) 

1. Cursos generals (20 ECTS)

 • L'art gòtic a la Mediterrània occidental (ss. XIII-XV) [MCCHP03] (10 ECTS)
  • Prof. Cèsar Favà (coordinació i qualificació)
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 18:45 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Josep M Sans Travé (Arxiu Nacional de Catalunya): 13, 20 i 27 de febrer i 5 de març
   • Teologia.- Prof. Jordi Gayà (FTC): 12, 19 i 26 de març i 2 d’abril
   • Art.- Prof. Cèsar Favà (MNAC): 23 i 30 d’abril, 7 i 14 de maig
   • Art (Música).- Prof. Francesc Garrigosa (ESMUC): 21 de maig
   • Art (Manuscrits).- Prof. Anna Gudayol (Biblioteca Nacional de Catalunya): 28 de maig i 4 de juny 
 • El modernisme català i l'obra d'Antoni Gaudí (s. XIX-XX) [MCCHP04] (10 ECTS)
  • Prof. Rosa Ribas (coordinació  qualificació)
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 18:45 a 21:15 h
   • Història. - Prof. Alexis Serrano (FHEAG): 12, 19 i 26 de febrer
   • Teologia.- Prof. Norbert Miracle (FTC): 4 i 11 de març
   • Art.- Prof. Isabel Coll (UB): 18 i 25 de març i 1 d’abril
   • Art (Música).- Prof. Víctor Estapé (Conservatori del Liceu): 22 i 29 d’abril
   • Art (Gaudí).- Prof. Chiara Curti: 6, 13 i 20 de maig, Rosa Ribas (FHEAG): 27 de maig i Daniel Giralt-Miracle: 3 de juny

 

2. Cursos monogràfics (7,5 ECTS)

  

3. Pràcticum (5 ECTS) 

El Pràcticum està dividit en dues parts, una centrada en el Patrimoni Immaterial i una altra part desglossada en visites i classes realitzades en diversos Monuments i arxius eclesiàstics, principalment de la ciutat de Barcelona i rodalies. 

 • Patrimoni immaterial de l’Església [MPABH01] (5 ECTS)

  • Prof. Xavier Roigé (coord.)
  • Dimarts, de l’11 de febrer al 2 de juny – De 18:00 a 19:30 h

TUTORIA

 • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 18:00 a 18:45 h

 

SEGON ANY ACADÈMIC (CURS 2020-2021):

 

1. Treball final de Màster (20 ECTS)

2. Cursos monogràfics (30 ECTS)

-  Itinerari d'Història (opció A)

 - Itinerari d'Història (opció B - Estudis Americanístics).

 • L'Art colonial al Virregnat de Nova Espanya
 • L'Art colonial al Virregnat del Perú
 • La recepció de Trento a Amèrica Llatina. El cicle colonial conciliar
 • Concilis plenaris a Amèrica llatina i Conferències Generals de l'Episcopat llatinoamericà
 • Teologia a Amèrica Llatina (cicle colonial)
 • Teologia a Amèrica Llatina (cicle republicà)

 

3. Pràcticum (10 ECTS)

En el cas de l'itinerari d'Història (opció A i B), el pràcticum estarà centrat en estudis i pràctiques d'Arxivística eclesiàstica. Constarà de dues parts. La primera part seran classes impartides in situ en els diversos arxius eclesiàstics situats principalment a la ciutat de Barcelona. La segona part seran pràctiques que realitzen els alumnes en diversos arxius eclesiàstics situats dins el territori català.

 HORARIS DEL CURS 2019-2020 AUSP-UB  - HORARIS SEGON CURS URL

 

PRIMER ANY ACADÈMIC (CURS 2019-2020):

Primer semestre (de l’1 d’octubre de 2019 al 16 de gener de 2020)

1. Cursos generals (20 ECTS)

 • El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània Romana i visigòtica (s. III-VIII) [MCCHP01] (10 ECTS)
  • Prof. Albert Viciano (coordinació i qualificació)
  • Dimarts, de l’1 d’octubre al 14 de gener – De 18:45 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Albert Viciano (FHEAG): 1, 8, 15 i 22 d’octubre
   • Teologia.- Prof. Joaquim Blas (FHEAG): 29 d’octubre, 5, 12 i 19 de novembre
   • Arqueologia.- Prof. Cristina Godoy (FHEAG): 26 de novembre i 3 de desembre, Prof. Julia Beltrán (MUHBA): 10 i 17 de desembre, Prof. Mateu Riera (UAB): 7 de gener i Prof. Isabel Rodà (UAB): 14 de gener 
 • L'art romànic en el context europeu (s. X-XII) [MCCHP02] (10 ECTS)
  • Prof. Marc Sureda (coordinació i qualificació)
  • Dimecres, del 2 d’octubre al 15 de gener – De 18:45 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Antoni Virgili (UAB): 2, 9, 16 i 23 d’octubre
   • Teologia.- Prof. Llorenç Sagalés (FHEAG): 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre
   • Art.- Prof. Marc Sureda (FHEAG): 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de desembre
   • Art (Manuscrits carolingioromànics).- Prof. Matthias Tischler (UAB): 18 de desembre
   • Art (Música – Cant gregorià).- Prof. Màrius Bernadó (UdL): 8 i 15 de gener

 

2. Cursos monogràfics (2,5 ECTS)

 

3. Pràcticum (5 ECTS)

El Pràcticum està dividit en dues parts, una centrada en el Patrimoni Immaterial i una altra part desglossada en visites i classes realitzades en diversos Monuments i arxius eclesiàstics, principalment de la ciutat de Barcelona i rodalies.

 • Pràctiques [MPABH02] (5 ECTS)
  • Prof. Robert Baró (coord.)
  • Dijous, del 3 d’octubre al 14 de novembre – De 18:00 a 21:15 h 

TUTORIA

 • Dimarts, de l’1 d’octubre al 14 de gener – De 18:00 a 18:45 h
 • Dimecres, del 2 d’octubre al 15 de gener – De 18:00 a 18:45 h 

 

  

Segon semestre (de l’11 de febrer al 4 de juny de 2020) 

1. Cursos generals (20 ECTS)

 • L'art gòtic a la Mediterrània occidental (ss. XIII-XV) [MCCHP03] (10 ECTS)
  • Prof. Cèsar Favà (coordinació i qualificació)
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 18:45 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Josep M Sans Travé (Arxiu Nacional de Catalunya): 13, 20 i 27 de febrer i 5 de març
   • Teologia.- Prof. Jordi Gayà (FTC): 12, 19 i 26 de març i 2 d’abril
   • Art.- Prof. Cèsar Favà (MNAC): 23 i 30 d’abril, 7 i 14 de maig
   • Art (Música).- Prof. Francesc Garrigosa (ESMUC): 21 de maig
   • Art (Manuscrits).- Prof. Anna Gudayol (Biblioteca Nacional de Catalunya): 28 de maig i 4 de juny 
 • El modernisme català i l'obra d'Antoni Gaudí (s. XIX-XX) [MCCHP04] (10 ECTS)
  • Prof. Rosa Ribas (coordinació  qualificació)
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 18:45 a 21:15 h
   • Història. - Prof. Alexis Serrano (FHEAG): 12, 19 i 26 de febrer
   • Teologia.- Prof. Norbert Miracle (FTC): 4 i 11 de març
   • Art.- Prof. Isabel Coll (UB): 18 i 25 de març i 1 d’abril
   • Art (Música).- Prof. Víctor Estapé (Conservatori del Liceu): 22 i 29 d’abril
   • Art (Gaudí).- Prof. Chiara Curti: 6, 13 i 20 de maig, Rosa Ribas (FHEAG): 27 de maig i Daniel Giralt-Miracle: 3 de juny

 

2. Cursos monogràfics (7,5 ECTS)

  

3. Pràcticum (5 ECTS) 

El Pràcticum està dividit en dues parts, una centrada en el Patrimoni Immaterial i una altra part desglossada en visites i classes realitzades en diversos Monuments i arxius eclesiàstics, principalment de la ciutat de Barcelona i rodalies. 

 • Patrimoni immaterial de l’Església [MPABH01] (5 ECTS)

  • Prof. Xavier Roigé (coord.)
  • Dimarts, de l’11 de febrer al 2 de juny – De 18:00 a 19:30 h

TUTORIA

 • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 18:00 a 18:45 h

 

SEGON ANY ACADÈMIC (CURS 2020-2021):

 

1. Treball final de Màster (20 ECTS)

2. Cursos monogràfics (30 ECTS)

-  Itinerari d'Història (opció A)

 - Itinerari d'Història (opció B - Estudis Americanístics).

 • L'Art colonial al Virregnat de Nova Espanya
 • L'Art colonial al Virregnat del Perú
 • La recepció de Trento a Amèrica Llatina. El cicle colonial conciliar
 • Concilis plenaris a Amèrica llatina i Conferències Generals de l'Episcopat llatinoamericà
 • Teologia a Amèrica Llatina (cicle colonial)
 • Teologia a Amèrica Llatina (cicle republicà)

 

3. Pràcticum (10 ECTS)

En el cas de l'itinerari d'Història (opció A i B), el pràcticum estarà centrat en estudis i pràctiques d'Arxivística eclesiàstica. Constarà de dues parts. La primera part seran classes impartides in situ en els diversos arxius eclesiàstics situats principalment a la ciutat de Barcelona. La segona part seran pràctiques que realitzen els alumnes en diversos arxius eclesiàstics situats dins el territori català.