Màster en HPCE: Itinerari de Béns Culturals i Patrimoni

 

Màster en Història i Patrimoni Cultural de l'Església: Béns culturals i Patrimoni 

(Màster Universitari AUSP - Màster Propi UB - Màster Propi URL [horaris URL])

 • El Màster en Història i Patrimoni Cultural de l'Església ofreiex tres itineraris diferenciats. Un d'ells és l'especialització en Béns culturals i Patrimoni, centrada formar especialistes en la gestió i difusió del patrimoni cultural.
 • Els objectius d’aquesta titulació consisteixen a explicar el patrimoni i garantir la seva conservació.
 • Els destinataris són els alumnes que vulguin obtenir una formació especialitzada en el camp de la gestió cultural i de les activitats relacionades amb el turisme.

 

Informació Bàsica:

 • Creditatge: 120 ECTS
 • Durada: dos anys
 • Horaris: de dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:15 h
 • Preu: 2.012 € (per curs)
 • Accés: 
  • Títol de màster universitari AUSP: graduats o llicencienciats en Història, Història de l'Art, Humanitats o Arqueologia. 
  • Títol de màster propi de la UB: des d’un grau o llicenciatura de lletres o humanitats. Si tens un grau diferent, posa't en contacte amb nosaltres.
 • Lloc: Facultat Antoni Gaudí (C/ Diputació, 231)
 • Matrícula: des del 8 de juliol presencialment a la Secretaria de la Facultat, o online (a partir del segon curs) a través de l'Àrea reservada.
 • Informació: comunicacio@facultatantonigaudi.cat o Secretaria.

 

HORARIS DEL CURS 2019-2020

 

PRIMER ANY ACADÈMIC (CURS 2019-2020):

Primer semestre (de l’1 d’octubre de 2019 al 16 de gener de 2020)

1. Cursos generals (20 ECTS)

 • El cristianisme tardoantic a la Tarraconense (Catalunya Llevant peninsular i Illes Balears) en el marc de la Hispània Romana i visigòtica (s. III-VIII) [MCCHP01] (10 ECTS)
  • Prof. Albert Viciano (coordinació i qualificació)
  • Dimarts, de l’1 d’octubre al 14 de gener – De 18:455 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Albert Viciano (FHEAG): 1, 8, 15 i 22 d’octubre
   • Teologia.- Prof. Joaquim Blas (FHEAG): 29 d’octubre, 5, 12 i 19 de novembre
   • Arqueologia.- Prof. Cristina Godoy (FHEAG): 26 de novembre i 3 de desembre, Prof. Julia Beltrán (MUHBA): 10 i 17 de desembre, Prof. Mateu Riera (UAB): 7 de gener i Prof. Isabel Rodà (UAB): 14 de gener 
 • L'art romànic en el context europeu (s. X-XII) [MCCHP02] (10 ECTS)
  • Prof. Marc Sureda (coordinació i qualificació)
  • Dimecres, del 2 d’octubre al 15 de gener – De 18:45 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Antoni Virgili (UAB): 2, 9, 16 i 23 d’octubre
   • Teologia.- Prof. Llorenç Sagalés (FHEAG): 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre
   • Art.- Prof. Marc Sureda (FHEAG): 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de desembre
   • Art (Manuscrits carolingioromànics).- Prof. Matthias Tischler (UAB): 18 de desembre
   • Art (Música – Cant gregorià).- Prof. Màrius Bernadó (UdL): 8 i 15 de gener

 

2. Cursos monogràfics (2,5 ECTS)

 • La Basílica de la Sagrada Família [MCEAP04] (2,5 ECTS)
  • Prof. Jordi Faulí (coord.)
  • Dimecres, del 21 de novembre al 16 de gener - De 18:00 a 19:30 h

 

3. Pràcticum (5 ECTS)

El Pràcticum està dividit en dues parts, una centrada en el Patrimoni Immaterial i una altra part desglossada en visites i classes realitzades en diversos Monuments i arxius eclesiàstics, principalment de la ciutat de Barcelona i rodalies.

 • Pràctiques [MPABH02] (5 ECTS)
  • Prof. Robert Baró (coord.)
  • Dijous, del 3 d’octubre al 14 de novembre – De 18:00 a 21:15 h 

TUTORIA

 • Dimarts, de l’1 d’octubre al 14 de gener – De 18:00 a 18:45 h
 • Dimecres, del 2 d’octubre al 15 de gener – De 18:00 a 18:45 h 

 

  

Segon semestre (de l’11 de febrer al 4 de juny de 2020) 

1. Cursos generals (20 ECTS)

 • L'art gòtic a la Mediterrània occidental (ss. XIII-XV) [MCCHP03] (10 ECTS)
  • Prof. Cèsar Favà (coordinació i qualificació)
  • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 18:45 a 21:15 h
   • Història.- Prof. Josep M Sans Travé (Arxiu Nacional de Catalunya): 13, 20 i 27 de febrer i 5 de març
   • Teologia.- Prof. Jordi Gayà (FTC): 12, 19 i 26 de març i 2 d’abril
   • Art.- Prof. Cèsar Favà (MNAC): 23 i 30 d’abril, 7 i 14 de maig
   • Art (Música).- Prof. Francesc Garrigosa (ESMUC): 21 de maig
   • Art (Manuscrits).- Prof. Anna Gudayol (Biblioteca Nacional de Catalunya): 28 de maig i 4 de juny 
 • El modernisme català i l'obra d'Antoni Gaudí (s. XIX-XX) [MCCHP04] (10 ECTS)
  • Prof. Rosa Ribas (coordinació  qualificació)
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny – De 18:45 a 21:15 h
   • Història. - Prof. Alexis Serrano (FHEAG): 12, 19 i 26 de març
   • Teologia.- Prof. Norbert Miracle (FTC): 4 i 11 de març
   • Art.- Prof. Isabel Coll (UB): 18 i 25 de març i 1 d’abril
   • Art (Música).- Prof. Víctor Estapé (Conservatori del Liceu): 22 i 29 d’abril
   • Art (Gaudí).- Prof. Chiara Curti: 6, 13 i 20 de maig, Rosa Ribas (FHEAG): 27 de maig i Daniel Giralt-Miracle: 3 de juny

 

2. Cursos monogràfics (7,5 ECTS)

 • Religiositat i art en el Renaixement i Barroc [MCEAP03] (5 ECTS)
  • Prof. Maria Garganté
  • Dimarts, de l’11 de febrer al 2 de juny - De 18:00 a 19:30 h 
 • Religiositat i art modern i contemporani [MCEAP05] (2,5 ECTS)
  • Prof. Rosa Ribas
  • Dimecres, del 12 de febrer al 3 de juny - De 18:00 a 18:45 h

  

3. Pràcticum (5 ECTS) 

El Pràcticum està dividit en dues parts, una centrada en el Patrimoni Immaterial i una altra part desglossada en visites i classes realitzades en diversos Monuments i arxius eclesiàstics, principalment de la ciutat de Barcelona i rodalies. 

 • Patrimoni immaterial de l’Església [MPABH01] (5 ECTS)

  • Prof. Xavier Roigé (coord.)
  • Dimarts, de l’11 de febrer al 2 de juny – De 18:00 a 19:30 h

TUTORIA

 • Dijous, del 13 de febrer al 4 de juny – De 18:00 a 18:45 h

 

  

SEGON ANY ACADÈMIC (CURS 2020-2021):

1. Treball final de Màster (20 ECTS)

2. Cursos monogràfics (30 ECTS) 

 • Gestió i didàctica del Patrimoni de l'Església
 • Conservació i restauració del Patrimoni
 • Difusió i comunicació del Patrimoni de l'Església: el marc legal vigent
 • Dimensió econòmica i financera del Patrimoni de l'Església
 • El Patrimoni de l'Església i el turisme
 • Museologia i museografia
 • Història de les reformes litúrgiques i conseqüències en el Patrimoni eclesiàstic
 • Iconografia cristiana oriental i occidental
 • Hagiografia antiga i medieval
 • Seminaris 

3. Pràcticum (10 ECTS)