Profesores no estables

PROFESORES NO ESTABLES

Son aquellos profesores que han recibido de la Facultad el encargo de docencia por un período de tiempo determinado, no definitivo. Es dividen en Encargados de curso e Invitados de otros centros.

 

NO ESTABLES ENCARGADOS DE CURSO

Llic. Daniel Font

Llic. Gemma Garcia

Dr. Sergi Grau

Dr. Mateu Riera

Llic. Alexis Serrano

Dr. Marc Sureda

Llic. Josep Torné, O. Cist.

 

NO ESTABLES INVITADOS

Facultat de Teologia de Catalunya

Dr. Jaume Fontbona

Dr. Jaume González

Dr. Joan-Ramon Marín

Dr. Josep M. Martí-Bonet

Llic. Norbert Miracle

Dr. Daniel Palau

Dr. Peio Sánchez

Dr. Gabriel Seguí, M.SS.CC.

Dr. Joan Torra

 

Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya

Dr. Jaume Aymar

Dr. Antoni Bosch

Dra. Sílvia Coll-Vinent

Dr. Joan Garcia del Muro

Dr. Armando Pego

Dr. Francesc Torralba

Dr. Joan-Albert Vicens

 

D’altres Facultats o Centres Superiors

Dr. Josep Alsina

Dr. Juan Carlos Asensio

Dr. Màrius Bernadó

Dra. Anna M. Blasco

Dtnd. Bernat Cabré

Dra. Helena Cañadas

Dra. Alexandra Capdevila

Dr. Benet Casablancas

Dra. Isabel Coll

Dr. Miquel Coll

Dr. Eudald Dantí

Dr. Víctor Estapé

Dr. Vicenzo Fiocchi Nicolai

Dr. Carlos Miguel García Nieto

Dr. Francesc Garrigosa

Dr. Jordi Gayà

Dr. Josep Gómez Serrano

Dr. Josep M. Gregori

Dr. Josep Hernando

Dr. Manuel Medarde

Dr. Jaume Mensa

Dr. Joaquim Miranda

Dr. Jesús Oliver-Bonjoch

Dtnd. Antoni Pérez de Mendiguren

Dr. Philippe Pergola

Dr. Jordi-Agustí Piqué, O.S.B.

Dr. Oriol Ponsatí

Dr. Cristóbal Robles

Dra. Miquela Sacarés

Dra. Mireia Tresserras

Dr. Héctor Vall, S.I.

Dr. Xavier M. Vicens

Dra. Dolors Vidal

Dra. Anna Vilanova

 

Altres invitats

Dr. David Andrés

Llic. Santi Barguñó

Llic. Jordi Casals

Llic. Llorenç Castelló

Llic. Glòria Coma

Dra. Chiara Curti

Dr. Jordi Faulí

Dtnd. César Favà

Llic. Pere-Jordi Figuerola

Dr. Salvador Garcia

Dr. Joaquim Garrigosa

Dr. Daniel Giralt-Miracle

Llic. Gerhard Grenzing

Dra. Anna Gudayol

Dtnd. Juan Ramón La Parra

Llic. Marià Marín

Llic. Bianca Montobbio

Llic. Joan Obach

Llic. Ramon Oranias, O.S.B.

Dr. Antoni Pladevall

Dr. Josep Pons

Llic. Carles Prat Vives

Llic. Buia Reixach

Dr. Josep M. Riba

Dr. Josep M. Sans Travé

Llic. Lorién Santana

Llic. Ramon Vilar