Centre d'estudis Antoni Gaudí

La Facultat Antoni Gaudí (AUSP) i la Fundació del Temple Expiatori de la Basílica de la Sagrada Família han acordat, el setembre de 2020, crear el Centre Internacional d’Estudis Avançats “Antoni Gaudí i els seus col·laboradors” (Centre d’Estudis Antoni Gaudí), que pretén donar la màxima difusió a l’obra gaudiniana.

La finalitat principal d’aquest Centre és la recerca i la divulgació, a nivell científic, de la persona i l’obra d’Antoni Gaudí i dels seus col·laboradors, les quals seran complementades per l’organització de congressos, simposis i cursos referents a Gaudí i als qui van col·laborar amb ell. 

 

Ubicació

La ubicació del Centre serà als espais museístics de la Basílica de la Sagrada Família i comptarà amb locals habilitats degudament per al treball dels investigadors i per a les sessions acadèmiques que s’hi hagin de dur a terme; també hi haurà una biblioteca –que recopilarà llibres i articles relacionats amb Gaudí i els seus col·laboradors-, una hemeroteca –amb diaris, revistes i opuscles-, una fonoteca, i un arxiu fotogràfic i d’il·lustracions. Cal tenir en compte que l’aplec de tots aquests materials és estrictament necessària, vista l’actual dispersió de documents diversos relatius a Gaudí i als col·laboradors seus, la qual cosa dificulta greument el treball dels investigadors.

 

Projecte

Un element fonamental del Centre serà la creació d’un banc de dades on-line, obert als estudiosos i investigadors, que inclourà tota la documentació existent sobre l’arquitecte i els seus col·laboradors, tant escrita -documents, epistolari, plànols, dibuixos- com plàstica -maquetes, models, materials i objectes d’altres tipus-.

 

Direcció acadèmica

La direcció acadèmica del Centre va a càrrec de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes (AUSP). Es crearà un Consell Assessor format per personalitats reconegudes i expertes en l’obra de Gaudí i els seus col·laboradors. El Centre neix amb l'aprovació i l'encoratjament de la Congregació per a l'Educació Catòlica de la Santa Seu.

 

Cursos de formació

El Centre d'estudis Antoni Gaudí i els seus col·laboradors i la Facultat Antoni Gaudí duen a terme cursos de temàtiques relacionades amb la figura d'Antoni Gaudí i la seva obra.

Els dos primers s'han dut a terme durant el segon semestre del curs 2020/2021 i s'han titulat "Les torres en l'obra de Gaudí" i "Irradiació de la figura d'Antoni Gaudí al món"

Durant l'any acadèmic 2021/2022 es durà a terme el curs "Els arquitectes col·laboradors de Gaudí (I)", dedicat als arquitectes que han col·laborat amb Antoni Gaudí. Consulta'n tota la informació, aquí.