Autoritats acadèmiques

Autoritats acadèmiques


Degà

Dr. David Abadias Aurín

Vicedegà

Dr. Joaquim Blas Pastor 

Cap d'estudis

Dr. Albert Viciano

Òrgans de Govern

Consell de Facultat

Professors ordinaris
Dr. David Abadias
Dr. Joaquim Blas
Dr. Ramon Corts
Dr. Lluc Torcal, O. Cist.
Dr. Albert Viciano
 
Professors extraordinaris
Dtnd. Robert Baró
Dra. Julia Beltrán de Heredia
Dr. Jordi Carcasó
Dtnd. Manuel M. Fuentes
Dra. Cristina Godoy
Dra. Roser Puig
Dra. Rosa Ribas
Dr. Valentí Serra de Manresa, O.F.M. Cap
 
Secretària  
Dra. Rosa Ribas
 
Altres 
Dos professors no estables escollits entre els encarregats de curs
Dos alumnes, representant l'alumnat
 

Consell Permanent

Degà-president: Dr. David Abadias
Vicedegà: Dr. Joaquim Blas Pastor
 
Consellers
Dtnd. Robert Baró
Dra. Julia Beltrán de Heredia
Dr. Jordi Carcasó
Dr. Albert Viciano
 
Delegat dels alumnes
Sr. Jordi Sacasas
 
Secretària
Dra. Rosa Ribas